Direcció

Erasmus+ a Portugal

14
/
04
/
2024
Erasmus+ a Portugal

Durant la setmana del 13 al 20 d’abril, alumnes del grup internacional Erasmus+ del col·legi El Casal estan fent una mobilitat a Porto amb estudiants de Portugal i Estònia.

Fer un intercanvi lingüístic ofereix molts beneficis significatius per als alumnes de secundària. En primer lloc pel que fa al domini de l'anglès en tant que hi ha una immersió total en un entorn acadèmic i social on l'anglès és la llengua principal que potencia les habilitats d'escolta, parla, lectura i escriptura.
Per altra banda, es produeix un creixement personal. Al llarg d’aquesta setmana, hi ha un foment de l'autonomia i la responsabilitat dels estudiants, que aprenen a tenir cura d'ells mateixos i gestionar la vida diària en un entorn nou, desenvolupant habilitats d'organització i gestió del temps.
En tercer lloc el coneixement cultural, per l’exposició directa a la cultura d'acollida, la seva història, tradicions i entorn natural, i també per la interacció amb la família acollidora i altres persones locals, ampliant la perspectiva social i cultural de l'estudiant.
També hi ha un aprenentatge acadèmic, amb la possibilitat de conèixer i treballar en equips internacionals d'un sistema educatiu diferent i experimentar nous enfocaments pedagògics. Els estudiants gaudeixen de la oportunitat de fer noves amistats internacionals, desenvolupant habilitats socials com la capacitat d’adaptació, la tolerància, la comprensió i l'acceptació de la diversitat.
I, finalment, l'ampliació de la perspectiva global al comprendre les similituds i diferències entre cultures i persones.

Amb les mobilitats internacionals els alumnes desenvolupen una mentalitat flexible, crítica, oberta i globalitzada que els prepara per als reptes del futur que les espera.