Diploma Dual

El Col·legi El Casal i Academica Corporation han signat un conveni de col·laboració per a la realització del programa Diploma Dual de Batxillerat per als alumnes de l'escola.

El Diploma Dual és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permetrà als alumnes del col·legi El Casal obtenir dues titulacions simultànies: el títol del batxillerat i l'American High School Diploma.

Quan finalitzin els seus estudis, els alumnes del Diploma Dual aconseguiran exactament la mateixa titulació que els estudiants americans que finalitzen el High School, reconeguda en tots els estats i en tots els països del món. 

El programa es realitza íntegrament en anglès i on-line. A més de la millora notable en el domini de la llengua anglesa, el Diploma Dual proporciona als alumnes un alt grau d'autonomia personal i una gran facilitat en l'ús de les tecnologies digitals.

El Programa Diploma Dual ha estat creat i desenvolupat per Academica Corporation, la més prestigiosa i més gran institució amercicana de gestió educativa amb seu a Miami (Florida) de Charter Schools (centres públics de gestió 100% privada d'alt rendiment educatiu). Lider en educació virtual, Academica compta amb més de 100.000 alumnes, 4.000 professors i 180 escoles en més de 10 estats.

El Diploma Dual es pot iniciar a partir del 2n curs de l'educació secundària obligatòria (2n d'ESO), i no s'interromp quan l'alumne finalitza els seus estudis en El Casal.